Regulamin

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

  

§ 1.  POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Sklep internetowy znajdujący się pod adresem http://www.tom-art-podlogi.com/sklep/ zwany w dalszej części Sklepem, jest własnością firmy Tom-Art Tomasz Bik z siedzibą w Opolu przy ulicy Struga 9.
 2. Wszystkie produkty oferowane przez Sklep są fabrycznie nowe, pochodzą od renomowanego Producenta, posiadają wszelkie wymagane atesty i są objęte pełną gwarancją Producenta.
 3. Ceny wszystkich produktów znajdujących się w ofercie Sklepu wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto).
 4. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany ceny produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania oraz ich wycofania z oferty.

 

§ 2.  PROCEDURA ZAMAWIANIA TOWARU

 

 1. Zamówienia drogą internetową można składać 24 godziny na dobę przez 365 dni w roku przy pomocy formularza elektronicznego znajdującego się na stronie internetowej Sklepu. Zamówienia mogą być składane również telefonicznie. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 15.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
 2. Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia w Sklepie internetowym Tom-Art. jest podanie przez Klienta danych personalnych, nazwy i ilości zamawianego produktu, adresu dostawy wraz z numerem telefonu i adresem e-mail, w celu potwierdzenia przyjęcia oraz realizacji zamówienia. 
 3. Każde zamówienie przyjęte do realizacji zostanie potwierdzone drogą elektroniczną.
 4. Na wszystkie towary sprzedawane w Sklepie wystawiana jest faktura VAT.

 

§ 3.  FORMY PŁATNOŚCI 

 

 1. Możliwe są następujące formy płatności:      

·         Za pobraniem – zapłata przy odbiorze towaru gotówką.

·         Przelewem – wpłaty na konto Sklepu dokonuje Klient po wcześniejszych uzgodnieniach.  

 1. W trakcie składania zamówienia Klient określa formę płatności za zamówiony towar
 2. Sklep zastrzega sobie możliwość braku dostępności określonego towaru, o czym Klient zostanie poinformowany.

 

§ 4.  ODSTĄPIENIE OD UMOWY, ZWROTY I REKLAMACJE

 

 1. Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271) Klient będący konsumentem ma prawo do pisemnego odstąpienia zawartej umowy sprzedaży w terminie 10 dni od daty dostarczenia towaru.
 2. W przypadku gdy towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać jego wymiany na nowy.
 3. Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru (faktura VAT). 

 

§ 5.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Dane osobowe Klienta podlegają ochronie zgodnie z postanowieniami Ustawy o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133 poz. 883 z późn, zm.). Klient ma prawo wglądu do swoich danych oraz prawo do ich poprawiania, uzupełniania lub usunięcia.
 2. Złożenie zamówienia w Sklepie internetowym Tom-Art oznacza akceptację postanowieńpowyższego Regulaminu.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia  27 lipca 2002r., o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U z 2002r, Nr 141 poz 1176 ze zm.) oraz ustawy z dnia 2 marca o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 4. Niniejszy regulamin dostępny jest w formie elektronicznej na stronie internetowej Sklepu Tom-Art. http://www.tom-art-podlogi.com/sklep/